Còmputs i pressupostos obres civils

Descàrrega

Realitza càlculs, còmputs i pressupostos totals de tots els elements que comporta les obres civils.

Còmputs i pressupostos obres civils és una completíssima aplicació, totalment en espanyol, dissenyada per a realitzar els càlculs, còmputs i pressupostos totals de tots els elements que comporten les obres civils.

Molt resumidament, les característiques de còmput i pressupostos obres civils són: a partir de la informació subministrada per l'usuari, calcula els imports per cada període, inclou els desnivells pels diferents percentatges, compara diferents preus i com repercuteixen en el pressupost final, visualitza gràfics estadístics per tipus de insum (en funció de les llistes de preus del Registre General de Preus), emmagatzema els comprovants de cada rebut, etc.

Des de Còmputs i pressupostos obres civils també podràs fer cerques per diferents períodes i criteris, generar llistats per cada un dels projectes i exportar la informació a MS Excel per, així, poder treballar independentment amb les dades. A més, disposa de plantilles auxiliars per al còmput mètric, es realitzen backups de les dades, disposa d'eines de mesura, permet portar el control dels materials, la mà d'obra, els nòlits, els equips, els tipus de material, els apartats d'obra, etc.

Descàrrega